Działanie 7.2 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 12 stycznia 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16 skierowanych do II fazy oceny.

 

Pobierz plik