Działanie 7.2 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 lipca 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 skierowanych do II fazy oceny. Pobierz plik

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.