Działanie 7.2 – Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 26 listopada 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19, skierowanych do oceny w ramach Komisji Oceny Projektów. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów to 2.12.2019 r.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf. Pobierz plik