Działanie 7.2 – Aktualizacja regulaminu konkursu

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 20 marca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.2.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w wersji 1.2  wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Regulamin konkursu wersja 1.2, tabela rejestr zmian, załączniki