Działanie 7.2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 marca 2020

W związku z sytuacja spowodowaną stanem zagrożenia epidemiologicznego, mogącym powodować utrudnienia w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie informujemy, iż wydłużeniu uległ czas trwania naboru w ramach Działania 7.2 do 27.04.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 w wersji 1.1 wraz z Tabelą z wykazem zmian  został udostępniony poniżej.

Jednocześnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia:

– Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf (jeśli dotyczy).

Pobierz plik:

Aktualizcja Regulaminu konkursu

Tabela zmian

Harmonogram