Działanie 7.1 – Zbiorcze listy zawartych umów RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 4 lipca 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 – stan na dzień 30 czerwca 2017 r. Pobierz plik