Działanie 7.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 stycznia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 – stan na dzień 31.01.2019 r. Pobierz plik