Działanie 7.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 29 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 stan na dzień 29.05.2020 r. Pobierz plik