Działanie 7.1 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 30 kwietnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19. Pobierz plik