Działanie 7.1 Zaproszenie na spotkania informacyjne – Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 kwietnia 2017

Dnia 9 maja 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz
10 maja 2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020.
Typ 2 projektu: Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 5 maja 2017 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.