Działanie 7.1 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 18 września 2019

Dnia 24 września 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 26 września 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19

Ogłoszenie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem:  http://rpo.wup.pl/announcements/rpzp-07-01-00-ip-02-32-k5419/ lub http://-wup.wzp.pl/skorzystaj/nabory/ant-13

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do 20 września 2019 r. do godz. 15:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.