Działanie 7.1 – Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 lutego 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków, po procedurze odwoławczej, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17, Działania 7.1 zaktualizowano Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu. Pobierz plik