Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – publikacja aktualnego harmonogramu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 września 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu 1.09.2016 r. udostępnił zaktualizowany harmonogram przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach RPO WZ 2014-2020 dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16. Aktualizacja harmonogramu uwarunkowana jest brakiem przesłanek do przeprowadzenia II fazy oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, tj. oceny strategicznej

Harmonogram Oceny Wniosków Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020
Harmonogram Oceny Wniosków Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020
harmonogram_oceny_wnioskow_7_1_20160901_2.pdf
103,7 KiB
89 Downloads
Szczegóły