Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.
Zmiany wynikają z aktualizacji brzmienia kryteriów wyboru projektów oraz obniżenia poziomu kryterium efektywności społecznej i przedstawione zostały w załączonym Rejestrze zmian.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

 

  1. Regulamin konkursu
  2. Rejestr zmian
  3. Załączniki