Działanie 7.1 – aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 28 listopada 2016

W związku z aktualizacją SOOP RPO WZ 2014-2020 i kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.
Szczegółowy rejestr zmian znajduje się w Tabeli: Rejestr zmian.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.
Pliki do pobrania:
  1. Regulamin konkursu
  2. Rejestr zmian
  3. Załączniki