Działanie 7.1 W ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 19 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 19.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 w wersji 1.1

 

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony zgodnie z z załączonym Rejestrem zmian, w tym w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 6 czerwca 2016 r.

 

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

 

Ogłoszenie o konkursie 7.1 typ 2
Ogłoszenie o konkursie 7.1 typ 2
OGLOSZENIE_RK_7.1_2typ_JKu.doc
2,1 MiB
128 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu wersja 1.1z dnia 19.04.2016
Regulamin konkursu wersja 1.1z dnia 19.04.2016
RPZP-07-01-00-IP-02-32-K08-16-wersja-11-bez-rejestru-20160419.doc
1,1 MiB
197 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian z dnia 19.04.2016
Tabela zmian z dnia 19.04.2016
Tabela-zmian-regulaminu-konkursu-20160419.doc
2,1 MiB
100 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1
Załączniki wersja 1.1
zalaczniki-7.1_2typ_16-20160419_2.7z
7,2 MiB
36 Downloads
Szczegóły
Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram-oceny-wnioskow-7.1-typ2-20160419.doc
2,1 MiB
113 Downloads
Szczegóły