Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: admin | 15 grudnia 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 w wersji 1.1.

  • IP informuje, iż w przedmiotowym Regulaminie zmianie uległy zapisy dotyczące:
  • kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektów;
  • definicji i opisów znaczenia kryteriów;
  • aktualizacji statusów dokumentów programowych;
  • postępowania z wnioskami o dofinansowanie w trakcie i po rozstrzygnięciu konkursu;
  • wkładu własnego beneficjenta.

Ponadto IP w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2015 r. udostępnia następujące załączniki:

  • 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne;
  • 7.9 Wzór listy sprawdzającej do oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu;
  • 7.11 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
  • 7.12 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr:RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15 w wersji 1.1
wraz z obowiązującymi załącznikami nr 7.8, 7.9,7.11, 7.12 zostaje udostępniony poniżej.

Ogłoszenie o konkursie 7.1
Ogłoszenie o konkursie 7.1
OGLOSZENIE_7.1_aktualizacja.docx
2,0 MiB
156 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 7.1 wesrsja 1.1
Regulamin konkursu 7.1 wesrsja 1.1
Regulamin_konkursu_7.1_RK_RPO_wersja_1.1.pdf
Version: 1.1
526,0 KiB
91 Downloads
Szczegóły
Tabela rejestr zmian
Tabela rejestr zmian
Tabela_rejestr_zmian_Dzialanie_7.1.pdf
Version: 7.1
71,0 KiB
131 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zal_7.11_Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie.zip
5,1 MiB
20 Downloads
Szczegóły
Komunikat
Komunikat
KOMUNIKAT_2.docx
14,8 KiB
79 Downloads
Szczegóły