Działanie 7.1 – Udostepnienie listy sprawdzającej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 12 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia Listę Sprawdzającą dla Projektodawcy, pomagającą stwierdzić, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.
Pobierz plik