Działanie 7.1 typ 3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Dodano przez: admin | 5 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 05.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.1

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  1. Dokonano zmian w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach nr 7.12 i 7.14 zgodnie z załączonym Rejestrem zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 7.1 typ 3 z dnia 05.04.2016
Regulamin konkursu 7.1 typ 3 z dnia 05.04.2016
REG_KON_RPO_WZ__7__1__typ3_20160405.pdf
1,1 MiB
146 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian z dnia 05.04.2016
Tabela zmian z dnia 05.04.2016
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_20160405.docx
2,0 MiB
152 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.1 z dnia 05.04.2016
Załączniki wersja 1.1 z dnia 05.04.2016
zalaczniki_wersja_1_1_20160405.zip
6,5 MiB
33 Downloads
Szczegóły