Działanie 7.1 Typ 3 RPO WZ 2014-2020.Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: admin | 24 marca 2016

W dniu 23 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodowąwykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej- typ 3 RPO WZ 2014-2020 Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków oraz założenia programu rewitalizacji. W drugiej części spotkania pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania.
Prezentacja dotycząca rewitalizacji
Prezentacja dotycząca rewitalizacji
Prezentacja_7_1_rewitalizacja.pptx
449,1 KiB
223 Downloads
Szczegóły
Prezentacja ze spotkania  7.1 Typ 3
Prezentacja ze spotkania 7.1 Typ 3
Spotkanie_informacyjne_7.1_typ_3.pptx
865,6 KiB
196 Downloads
Szczegóły