Działanie 7.1 Typ 2 – spotkanie informacyjne w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 maja 2017

W dniu 10 maja 2017 r. w koszalińskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące  naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Typ 2  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym: wysokość alokacji, schemat i zasady oceny wniosków, wytyczne do realizacji projektów. Podczas panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania.
Prezentacja ze spotkania