Działanie 7.1 Typ 2 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 grudnia 2016

Dnia 12 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.

 

W spotkaniu udział wzięło 27 przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. Pracownicy WUP w Szczecinie dokładnie omówili zapisy regulaminu konkursu, w tym w szczególności wszystkim kryteria wyboru projektów, prawidłowe zasady ich realizacji oraz wymagane efekty. Dokładnie  przedstawiono charakterystykę oferowanego wsparcia, zwracając wyjątkową uwagę na błędy popełniane dotychczas przez Wnioskodawców w ramach Działania 7.1. Na bieżąco udzielono także odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpoczął się 1 grudnia 2016 r. i potrwa do 2 stycznia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem https://www.wup.pl/
  1. Prezentacja ze spotkania