Działanie 7.1 (typ 2) – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 lipca 2018

17 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Nabór jest zamknięty i dedykowany wyłącznie OPS i PCPR z woj. zachodniopomorskiego.  Podczas naboru wniosków w konkursie nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18 Wnioskodawcy będą mogli składać projekty w ramach Typu 2 – Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

W pierwszej części spotkania omówiono system oceny wniosków pozakonkursowych, wytyczne do realizacji projektów oraz wszystkie kryteria. W drugiej części pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego naboru, zgłaszane przez uczestników spotkania.

Dodatkowe informacje:

http://rpo.wup.pl/dzialania-7-1-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-pozakonkursowym/

Prezentacja 7.1 typ 2