Działanie 7.1 Typ 2 – Lista wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16.

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 maja 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia w dniu dzisiejszym Listę wniosków skierowanych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów to 18.05.2017 r.
Pobierz plik:
Lista wniosków skierownych do oceny po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16