Działanie 7.1 – Typ 2 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 6 marca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K14/16 Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
Pobierz plik