Działanie 7.1 typ 2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 7 września 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17  dla Działania 7.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 z dnia 18.04.2017r. Ponadto, IOK zamieszcza listę członków KOP.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym konkursie nie zaszły przesłanki do przeprowadzenia oceny strategicznej z uwagi na wartość projektów, które osiągnęły minimum punktowe, nie przekraczającą zaplanowaną na konkurs alokację, wskazaną w Regulaminie konkursu.
W związku z powyższym wszystkie projekty ujęte w/w liście otrzymały dofinasowanie.
Pobierz plik:
Lista rankingowa
Lista członków KOP