Działanie 7.1 (typ 2) – Aktualizacja Regulaminu naboru

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 listopada 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin naboru w wersji 1.2.

Aktualizacji uległ termin, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumentację aplikacyjną.

Pozostałe załączniki nie uległy zmianie.

Pobierz plik:

Zaktualizowany Regulamin naboru wersja 1.2