Działanie 7.1 Typ 2 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 maja 2017

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 wynika głównie z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do aktualizacji kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014– 2020  oraz zapisów dotyczących nowego załącznika do wniosku o dofinansowanie o treści: Zakres i podstawa prawna ochrony informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w Rejestrze zmian.
Dodatkowo opublikowana zostaje Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w celu zweryfikowania zapisów potwierdzających spełnienia kryteriów w projekcie.
W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17w wersji 1.1.
Pobierz plik
Aktualizacja regulaminu
Rejestr zmian
Lista sprawdzająca
Załączniki