Działanie 7.1 (typ 1) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP 07.01.00-IP.02-32-K32/18 – stan na dzień 31.07.2018 r. Pobierz plik