Działanie 7.1 (typ 1) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 28 września 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: – RPZP 07.01.00-IP.02-32-K32/18. – stan na dzień 28.09.2018 r. Pobierz plik