Działanie 7.1 typ 1 – Udostępnienie Diagnozy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 12 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, udostępnia Diagnozę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiącą integralną część Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.

Pobierz plik