Działanie 7.1 Typ 1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 grudnia 2016

Dnia 19 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Typu 1 Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.
W spotkaniu udział wzięło 11 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Pracownicy WUP w Szczecinie dokładnie omówili zapisy regulaminu konkursu, w tym w szczególności wszystkie kryteria wyboru projektów, prawidłowe zasady ich realizacji oraz wymagane efekty. Dokładnie  przedstawiono charakterystykę oferowanego wsparcia, zwracając wyjątkową uwagę na błędy popełniane dotychczas przez Wnioskodawców w ramach Działania 7.1 (Typ 1). Na bieżąco udzielono także odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego Działania rozpoczął się 19 grudnia 2016 r. i potrwa do 19 stycznia 2017 r. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=rpzp-07-01-00-ip-02-32-k1616.

Pobierz plik