Działanie 7.1 Typ 1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 maja 2017

Dnia 12 maja 2017 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Typ 1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17.
Podczas spotkania szczegółowo omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. schemat i zasady oceny wniosków, kryteria wyboru projektów, ich specyficzne uwarunkowania, czy konstruowanie budżetu. Podczas panelu dyskusyjnego udzielano także odpowiedzi na pojawiające się od uczestników pytania.
Prezentacja ze spotkania