Działanie 7.1 – typ 1 RPO WZ 2014- 2020. Ogłoszenie konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 16 listopada 2016

Dnia 16 listopada 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16 w ramach Działania 7.1 typ 1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl//. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.
Pliki do pobrania:
Informacje do ogłoszenia o naborze
Regulamin konkursu
Załączniki
Harmonogram oceny wniosków