Działanie 7.1 typ 1 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 marca 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18 dla Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik