Działanie 7.1 Typ 1 – Lista sprawdzająca dla projektodawcy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia Listę Sprawdzającą dla Projektodawcy, pomagającą stwierdzić, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K16/16.

Pobierz plik