Działanie 7.1 (typ 1) – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 stycznia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.
Ponadto, udostępniona została Lista sprawdzająca dla projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18 w wersji 1.1 oraz Lista sprawdzająca dla projektodawcy zostają udostępnione poniżej.
Pobierz plik:
Aktualizacja regulaminu konkursu wersja 1.1
Lista sprawdzająca
Tabela zmian
Załączniki