Działanie 7.1 Typ 1 – Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 maja 2017

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 wynika głównie z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do aktualizacji kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014– 2020.  Dodatkowo opublikowana zostaje Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w celu zweryfikowania zapisów potwierdzających spełnienia kryteriów w projekcie.
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w Rejestrze zmian.
W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 w wersji 1.1.
Pobierz plik:
Aktualizacja Regulaminu
Rejestr zmian
Lista sprawdzająca
Załączniki