Działanie 7.1 (tryb pozakonkursowy) – Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 grudnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik