Działanie 7.1 (tryb pozakonkursowy) – Lista podpisanych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 kwietnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-P01/18  – stan na dzień 31.03.2019 r. Pobierz plik