Działanie 7.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 grudnia 2017

Dnia 12 stycznia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 16 stycznia 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014–2020 – Typ 1 projektu, Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K32/18.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 10 stycznia 2018 r. do godz. 10:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.
Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.