Działanie 7.1 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków – zrealizowane

Dodano przez: Alicja Giszczak | 25 września 2019

24 września 2019 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Konkurs nastawiony jest na projekty ukierunkowane na kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i  uwzględniać powinny usługi Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,  wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych w ramach usług Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także kompleksowe programy, realizowane na podstawie indywidualnych planów działań oraz wsparcie realizowane przez środowiskowe domy samopomocy w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia.

W pierwszej części spotkania omówiono zmiany w systemie oceny wniosków oraz wszystkie kryteria. W drugiej części pracownicy WUP odpowiadali na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania, a także omówili obowiązki informacyjne związane z realizacją projektów.

Prezentacja ze spotkania