Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne.

Dodano przez: admin | 23 marca 2016

Dnia 5 kwietnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinieoraz

dnia 7 kwietnia 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16 – OPS/PCPR

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 1 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszeniowy 7.1 Typ 2
Formularz zgłoszeniowy 7.1 Typ 2
Formularz_zgloszeniowy_7.1_typ_2.docx
62,7 KiB
103 Downloads
Szczegóły

Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – Zaproszenie na spotkania informacyjne

Dodano przez: admin | 5 lutego 2016

Dnia 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 22 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej,zawodowej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 17 lutego 2016 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.

W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy
Formularz_zgloszeniowy_7.12.docx
62,5 KiB
88 Downloads
Szczegóły