Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 12 lipca 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

 

Lista Wniosków Przekazanych Do Oceny Merytorycznej W Ramach Konkursu 7 1 Typ 2 12 07 2016
Lista Wniosków Przekazanych Do Oceny Merytorycznej W Ramach Konkursu 7 1 Typ 2 12 07 2016
Lista_wnioskow_przekazanych_do_oceny_merytorycznej_w_ramach_konkursu_7_1_typ_2_12_07_2016.pdf
291,6 KiB
189 Downloads
Szczegóły