Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: admin | 1 kwietnia 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista Projektow Konkursowych Zakwalifikowanych Do Etapu Oceny Merytorycznej Dzialanie 7 1 20160401
Lista Projektow Konkursowych Zakwalifikowanych Do Etapu Oceny Merytorycznej Dzialanie 7 1 20160401
Lista_projektow_konkursowych_zakwalifikowanych_do_etapu_oceny_merytorycznej_Dzialanie_7_1_20160401.pdf
284,3 KiB
90 Downloads
Szczegóły