Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 czerwca 2016

W związku z zakończeniem I etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej.
Lista projektow konkursowych zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Dzialanie 7.1 Typ 1
Lista projektow konkursowych zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej Dzialanie 7.1 Typ 1
Lista-projektow-konkursowych-zakwalifikowanych-do-II-etapu-etapu-oceny-merytorycznej-Dzialanie-7-1-typ-1.doc
2,1 MiB
195 Downloads
Szczegóły