Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 15 lipca 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

 

Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 3
Lista członków KOP Działanie 7.1 Typ 3
Lista_czlonkow_KOP_7_1_typ_3_20160715.doc
2,1 MiB
269 Downloads
Szczegóły
Lista rankingowa Działanie 7.1 Typ 3
266,6 KiB
141 Downloads
Szczegóły