Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 21 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 21.04.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.2.
IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony zgodnie z z załączonym Rejestrem zmian, w tym w zakresie wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 30 maja 2016 r.
Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w wersji 1.2 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.
Ogłoszenie o konkursie 7.1 wersja 1.2
Ogłoszenie o konkursie 7.1 wersja 1.2
OGLOSZENIE_7-1_20160421-z-podpisami.doc
2,1 MiB
119 Downloads
Szczegóły
Regulamin konkursu 7.1 Typ 3 wersja 1.2
Regulamin konkursu 7.1 Typ 3 wersja 1.2
REG-KON-RPO_WZ_-7_-1-_typ3_20160421-bez-recenzji.doc
1,1 MiB
175 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian dla wersji 1.2
Tabela zmian dla wersji 1.2
Tab_zmian20160421.docx
1,9 MiB
152 Downloads
Szczegóły
Załączniki wersja 1.2
Załączniki wersja 1.2
zalaczniki_wersja_1_2_20160421.zip
6,5 MiB
16 Downloads
Szczegóły
Harmonogram  oceny wniosków w ramach Działania 7.1 Typ 3 z dnia 21.04.2016
Harmonogram oceny wniosków w ramach Działania 7.1 Typ 3 z dnia 21.04.2016
harmonogram_-oceny_-WND_-dla_-konkursu_-7_-1_-typ-3_20160421.doc
57,5 KiB
78 Downloads
Szczegóły