Działanie 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: admin | 19 lutego 2016

W dniu 19 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja ze spotkania
Prezentacja ze spotkania
SPOTKANIE_INFORMACYJNE_7.1.pptx
Version: 7.1
841,3 KiB
168 Downloads
Szczegóły
Pytania omawiane na spotkaniu
Pytania omawiane na spotkaniu
Prezentacja_7_1_pop.ppt
2,0 MiB
348 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi po spotkaniu
Odpowiedzi po spotkaniu
odpowiedzi_po_spotkaniu_7_1_typ_1_z_dn_19_02_2.docx
17,3 KiB
360 Downloads
Szczegóły
Demarkacja CT8 i CT9
Demarkacja CT8 i CT9
Demarkacja_CT8_i_CT9.doc
37,0 KiB
370 Downloads
Szczegóły