Działanie 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

Dodano przez: admin | 24 lutego 2016

W dniu 19 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Demarkacja CT8 I CT9
Demarkacja CT8 I CT9
Demarkacja_CT8_i_CT9.doc
37,0 KiB
143 Downloads
Szczegóły
Odpowiedzi Po Spotkaniu 7 1 Typ 1 Z Dn 19 02 (2)
Odpowiedzi Po Spotkaniu 7 1 Typ 1 Z Dn 19 02 (2)
odpowiedzi_po_spotkaniu_7_1_typ_1_z_dn_19_02_2.docx
17,3 KiB
210 Downloads
Szczegóły
Prezentacja 7 1 Pop
Prezentacja 7 1 Pop
Prezentacja_7_1_pop.ppt
2,0 MiB
198 Downloads
Szczegóły
SPOTKANIE INFORMACYJNE
SPOTKANIE INFORMACYJNE
SPOTKANIE_INFORMACYJNE_7.1.pptx
Version: 7.1
841,3 KiB
145 Downloads
Szczegóły